IN LIGHT OF THE SCRIPTURES
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

+4
ask
Frostwhite
Nagsusuri
daveryll
8 posters

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Wed Aug 29, 2012 6:24 pm

Kapatid na celso, ito po ang aking sagot:

When St. James was referring to the tongue as a fire, he was referring to the bad side or bad usage of the tongue.

James 3:11-12, King James Version
Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Fri Aug 31, 2012 3:20 pm

Eh, di maliwanag na hindi lang tinukoy na APOY ang DILA kundi tubig man din. Ibig sabihin lang nito matalinghaga lang paggamit ni santiago sa GEHENA o IMPYERNO ang libis ng Hinnom ang tambakan ng Basura gaya ng SMOKEY MOUNTAIN.

Ang DILA ay pwedeng maging bukal ng matamis na tubig at apoy na sumusunog ng Pamumuhay ng isang Tao. Hindi ito susunog sa Spiritu ng tao ang hininga na galing sa bibig ng Diyos.

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Fri Aug 31, 2012 3:27 pm

Tanggap mo ba na ang DILA mo ay pinagniningas ng APOY ng GEHENA Mr. Nagsusuri?
Si Santiago ba mismo ang sinunog ng kanyang DILANG APOY o ang PARAAN ng kanyang PAMUMUHAY?

SAGUTIN MO ITO NG DIRETSA MR. NAGSUSURI....

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Fri Aug 31, 2012 8:02 pm

celso wrote:Tanggap mo ba na ang DILA mo ay pinagniningas ng APOY ng GEHENA Mr. Nagsusuri?
Oo, tinatanggap ko, pagka ginamit ko sa masama.

celso wrote:Si Santiago ba mismo ang sinunog ng kanyang DILANG APOY o ang PARAAN ng kanyang PAMUMUHAY?
Ang sagot ko, ang dila'y apoy pagka ginamit sa masama. It is just an outlet of what is in the heart.

Lucas 6:45
Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig.


Kung nagsasalita ka na parang ang dila mo'y apoy, nangangahulugang masama ang puso mo. Amen? Kaya, si Santiago, lingkod ng Dios, hindi nagsasalita ng masama sa di pinag-uukulan.

Kawikaan 25:11
Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak.


Ano ba ang nasa matuwid?

Awit 37:30-31
Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan.
Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang.


Amen? Maliwanag ba ang nasa kasulatan? Ang matuwid, ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan! Samakatuwid, ang dila niya ay hindi kinakasangkapan upang maging apoy!
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by nobody Fri Aug 31, 2012 9:51 pm

Nagsusuri wrote:
nobody wrote:Kaibigan, parang labas Bibliya naman ang mga sinasabi mo. Ni walang salitang apoy dyan sa sinipi mo e. Ni salitang "init" wala. Baka meron ka pong maliwanag na talatang nagpapatunay dyan? Ang layo e.

Ganito, kapatid na Nobody. Ang impierno po, madilim na lugar. Wala kasi ang Dios doon.

Mateo 22:13
Nang magkagayo'y sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas; diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.


Ang sabi po ng Biblia, ang apoy sa impierno ay hindi mapapatay o mawawala. Ngayon, ang paliwanag ng Watch Tower Bible and Tract Society ay ganito:

What is the meaning of the ‘eternal torment’ referred to in Revelation?

Rev. 14:9-11; 20:10, KJ: “If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: and the smoke of their torment [Greek, basa•ni•smou'] ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.” “And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.”

What is the ‘torment’ to which these texts refer? It is noteworthy that at Revelation 11:10 (KJ) reference is made to ‘prophets that torment those dwelling on the earth.’ Such torment results from humiliating exposure by the messages that these prophets proclaim. At Revelation 14:9-11 (KJ) worshipers of the symbolic “beast and his image” are said to be “tormented with fire and brimstone.” This cannot refer to conscious torment after death because “the dead know not any thing.” (Eccl. 9:5, KJ) Then, what causes them to experience such torment while they are still alive? It is the proclamation by God’s servants that worshipers of the “beast and his image” will experience second death, which is represented by “the lake which burneth with fire and brimstone.” The smoke, associated with their fiery destruction, ascends forever because the destruction will be eternal and will never be forgotten. When Revelation 20:10 says that the Devil is to experience ‘torment forever and ever’ in “the lake of fire and brimstone,” what does that mean? Revelation 21:8 (KJ) says clearly that “the lake which burneth with fire and brimstone” means “the second death.” So the Devil’s being “tormented” there forever means that there will be no relief for him; he will be held under restraint forever, actually in eternal death. This use of the word “torment” (from the Greek ba'sa•nos) reminds one of its use at Matthew 18:34, where the same basic Greek word is applied to a ‘jailer.’—RS, AT, ED, NW.

Source: Reasoning from the Scriptures

At Matthew 10:28, Jesus warned his hearers to “be in fear of him that can destroy both soul and body in Gehenna.” What does it mean? Notice that there is no mention here of torment in the fires of Gehenna; rather, he says to ‘fear him that can destroy in Gehenna.’ By referring to the “soul” separately, Jesus here emphasizes that God can destroy all of a person’s life prospects; thus there is no hope of resurrection for him. So, the references to the ‘fiery Gehenna’ have the same meaning as ‘the lake of fire’ of Revelation 21:8, namely, destruction, “second death.”

Source: Reasoning from the Scriptures

Taliwas sa sinasabi ng Watch Tower na "there is no hope of resurrection for him," ang sabi ng Biblia:

Daniel 12:2
At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak.


Lahat po ng mga patay ay bubuhayin, kapatid. Kasi, ang paliwanag ninyo na hindi na maaaring mabuhay na maguli ang mga gumawa ng masama, papaanong magkakaroon ng pagngangalit ng ngipin sa kadiliman eh, unconscious forever na?

Magkalapit lang po kayo ng interpretasyon ni G. Hebert Armstrong ng Worldwide Church of God na wala na ring pagkabuhay na maguli sa mga gumawa ng masama.

Ngayon, tungkol sa apoy sa impierno. Alam niyo po ba kung gaano kainit ang dilang masama? Basa:

Santiago 3:6
At ang dila'y isang apoy: ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila, na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila'y pinagniningas ng impierno.


Di ho ba mainit ang dila? Sapagkat ang ito ,ang wika, ay pinagniningas ng impierno. Kung papanong ang dila'y apoy, ang impierno ay dagatdagatang apoy. Isang manipestasyon lang ng impierno ang dilang masama. Ganyan ho ang apoy sa impierno, kapatid. Espiritual na apoy.

Kaya, kung may publikasyon man kayo na nagsasabing maaari kang mabuhay sa paraiso sa lupa, ang masasabi ko'y maaari ka ring mabuhay sa impierno dito sa lupa, dahil sa masamang dila. Amen?

Kaibigang Nagsusuri, hindi mo naman sinagot ang tanong ko e. Umiwas ka lang sa tanong ko.
Nauna rito ay may binanggit kang "espirituwal na apoy," di po ba? Tinanong kita kung saan mababasa pero ang ibinigay mong talata ay WALA namang mababasang ganoon. Ibig po bang sabihin nito ay labas Bibliya talaga ang sinasabi mo?
Suspect
nobody
nobody
Napapadalas

Location : The Great Void
Posts : 58
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Sat Sep 01, 2012 1:38 am

Kaibigang Nagsusuri, hindi mo naman sinagot ang tanong ko e. Umiwas ka lang sa tanong ko.
Nauna rito ay may binanggit kang "espirituwal na apoy," di po ba? Tinanong kita kung saan mababasa pero ang ibinigay mong talata ay WALA namang mababasang ganoon. Ibig po bang sabihin nito ay labas Bibliya talaga ang sinasabi mo?

Wala sa Biblia, letra-por-letra. Pero, yung diwa, nasa Biblia.
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Sat Sep 01, 2012 1:46 am

Huwag mo namang sabihin, kapatid na nobody, na yung apoy sa impierno, hindi nagniningas. May ningas nga eh. "Sinisilaban," ang wika sa Bagong Sanlibutang Salin, eh di may apoy talaga.
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Sat Sep 01, 2012 1:47 am

At saka, yung apoy sa impierno, hindi mamamatay. Eh di, espiritual na apoy!
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by nobody Sat Sep 01, 2012 1:57 am

Nagsusuri wrote:
Kaibigang Nagsusuri, hindi mo naman sinagot ang tanong ko e. Umiwas ka lang sa tanong ko.
Nauna rito ay may binanggit kang "espirituwal na apoy," di po ba? Tinanong kita kung saan mababasa pero ang ibinigay mong talata ay WALA namang mababasang ganoon. Ibig po bang sabihin nito ay labas Bibliya talaga ang sinasabi mo?

Wala sa Biblia, letra-por-letra. Pero, yung diwa, nasa Biblia.
Wala po kayong naipakitang ganoon. Sariling pakahulugan niyo po iyon e. Ni salitang "apoy" o "init" wala doon sa talata e. Kapag gumagamit po tayo ng talata, siguraduhin nating ginagamit natin ng tama kaibigan.
nobody
nobody
Napapadalas

Location : The Great Void
Posts : 58
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by nobody Sat Sep 01, 2012 1:59 am

Nagsusuri wrote:At saka, yung apoy sa impierno, hindi mamamatay. Eh di, espiritual na apoy!
Wag mo tayong magbigay ng sariling pakahulugan.
nobody
nobody
Napapadalas

Location : The Great Void
Posts : 58
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by nobody Sat Sep 01, 2012 2:02 am

Nagsusuri wrote:Huwag mo namang sabihin, kapatid na nobody, na yung apoy sa impierno, hindi nagniningas. May ningas nga eh. "Sinisilaban," ang wika sa Bagong Sanlibutang Salin, eh di may apoy talaga.
Wala po akong sinasabing ganiyan. Ang hinahanap ko sayo ay iyong sinasabi mong "espirituwal na apoy," saan mababasa sa Bibliya. Nagbigay ka ng talata pero wala naman doon. Binibigyang kahulugan mo lang. Gamitin po natin ng tama ang Bibliya kaibigang Nagsusuri.
nobody
nobody
Napapadalas

Location : The Great Void
Posts : 58
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Sat Sep 01, 2012 7:35 am

nobody wrote:
Nagsusuri wrote:Huwag mo namang sabihin, kapatid na nobody, na yung apoy sa impierno, hindi nagniningas. May ningas nga eh. "Sinisilaban," ang wika sa Bagong Sanlibutang Salin, eh di may apoy talaga.
Wala po akong sinasabing ganiyan. Ang hinahanap ko sayo ay iyong sinasabi mong "espirituwal na apoy," saan mababasa sa Bibliya. Nagbigay ka ng talata pero wala naman doon. Binibigyang kahulugan mo lang. Gamitin po natin ng tama ang Bibliya kaibigang Nagsusuri.

Ah, kung ganyan ang katuwiran mo, kapatid na nobody..

Saan sa Biblia ang "soul sleep"? Diba wala rin sa Biblia yan? Pero, yung diwa ng "soul sleep," ayon sa inyo, ay nasa Biblia. Kasi, kung hinahanap mo lang ay letra-por-letra, hindi maayos ang ating usapin.

Ngayon, ano pa ba ang pakahulugan mo sa "ningas"? Wala bang "apoy" kung walang "ningas"?
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Sat Sep 01, 2012 2:05 pm

Santiago 3
Ang Salita ng Diyos (SND)
6 Ang dila ay tulad ng apoy, sanlibutan ng kalikuan. Ang dila ay bahagi ng ating katawan na dumudungis sa kabuuan nito. Sinusunog nito ang mga pamamaraan kung paano tayo nabubuhay at ito ay pinag-aapoy ng impiyerno.

9 Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos ayon sa kaniyang wangis.

Ayon kay Santiago kasama ang kanyang dila sa gumagamit ng pagsumpa mga tao na kawangis ng Diyos.aniya sa tal 10 "Ginagamit din natin ito sa pagsumpa" Kaya Mali ka ng unawa Mr. Nagsusuri sa ibinigay mong sagot sa aking katanungan sa nakaraan. Hindi kailanman nakadama ng init o pinahirapan ng Apoy na ito si Santiago kundi bagkus ang kanyang paraan ng pamumuhay ang dinungisan nito o sinunog nito.

Inaamin mo din na ngayon pa lang ay pinagdidingas na ng GEHENA ang iyong dila kapag ikaw ay nagsasalita ng masama.Tulad ni Santiago ikaw din ay hindi napapaso ng iyong Dila o pinahihirapan nitong GEHENA. Bagkus dinudungisan lamang nito ang paraan ng iyong pamumuhay.

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Sat Sep 01, 2012 2:52 pm

Mr. Nagsusuri -Ngayon, ano pa ba ang pakahulugan mo sa "ningas"? Wala bang "apoy" kung walang "ningas"?

HINDI lahat ng mababasa sa bible na ningas ay may Apoy Mr. Nagsusuri.Halimbawa;

1 Corinto 7
9 Ngunit kung wala silang pagpipigil sa sarili,+ mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag-asawa+ kaysa magningas sa pagnanasa.

Roma 1
27 at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,

Kaya MALI na naman ang iyong UNAWA na kapag may ningas ay may apoy.Kaya walang espirituwal na apoy na magpapahirap sa mga tao.

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Sat Sep 01, 2012 3:04 pm

celso wrote:Mr. Nagsusuri -Ngayon, ano pa ba ang pakahulugan mo sa "ningas"? Wala bang "apoy" kung walang "ningas"?

HINDI lahat ng mababasa sa bible na ningas ay may Apoy Mr. Nagsusuri.Halimbawa;

1 Corinto 7
9 Ngunit kung wala silang pagpipigil sa sarili,+ mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag-asawa+ kaysa magningas sa pagnanasa.

Roma 1
27 at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,

Kaya MALI na naman ang iyong UNAWA na kapag may ningas ay may apoy.Kaya walang espirituwal na apoy na magpapahirap sa mga tao.

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by celso Sat Sep 01, 2012 3:07 pm


HINDI lahat ng mababasa sa bible na ningas ay may Apoy Mr. Nagsusuri.Halimbawa;

1 Corinto 7
9 Ngunit kung wala silang pagpipigil sa sarili,+ mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag-asawa+ kaysa magningas sa pagnanasa.

Roma 1
27 at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,

Kaya MALI na naman ang iyong UNAWA na kapag may ningas ay may apoy.Kaya walang espirituwal na apoy na magpapahirap sa mga tao.
[/quote][/quote]

celso
Baguhan

Posts : 47
Join date : 2012-08-01

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Nagsusuri Sat Sep 01, 2012 4:28 pm

celso wrote:Mr. Nagsusuri -Ngayon, ano pa ba ang pakahulugan mo sa "ningas"? Wala bang "apoy" kung walang "ningas"?

HINDI lahat ng mababasa sa bible na ningas ay may Apoy Mr. Nagsusuri.Halimbawa;

1 Corinto 7
9 Ngunit kung wala silang pagpipigil sa sarili,+ mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag-asawa+ kaysa magningas sa pagnanasa.

Roma 1
27 at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,

Kaya MALI na naman ang iyong UNAWA na kapag may ningas ay may apoy.Kaya walang espirituwal na apoy na magpapahirap sa mga tao.

Basahin natin ang binigay mong talata:

1 Coritno 7:9
Nguni't kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipagasawa: sapagka't magaling ang magasawa kay sa mangagningas ang pita.


Aba, kung ang dila, nagniningas, ang pita, nagniningas din!
Nagsusuri
Nagsusuri
Nahihilig

Posts : 187
Join date : 2012-08-07

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Ramil Torres Wed Sep 26, 2012 9:42 am

madaming talata sa bible na ang impyerno dagat-dagatang apoy
Ramil Torres
Ramil Torres
Baguhan

Posts : 2
Join date : 2012-09-26

Back to top Go down

Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno? - Page 3 Empty Re: Pinarurusahan ba ng Diyos ang mga Tao sa Impiyerno?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum